Politica de Confidențialitate

Ne pasă de confidențialitate, protecția datelor și confidențialitatea dvs. Această politică de confidențialitate (în continuare - „Politica de confidențialitate”) precizează ce informații colectăm, în ce scopuri și cu ce mijloace și care sunt drepturile dumneavoastră.

Operatorul dvs. de date cu caracter personal este OCN „MOGO LOANS” SRL ca parte a Eleving Group sau a entității Eleving Group, căreia i-ați furnizat datele dvs. personale.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Organizația de Creditare Nebancară “MOGO LOANS” SRL, cu sediul pe bd. Cuza- Vodă, 20/A, Chișinău, Republica Moldova, MD-2060, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice cu numărul unic de identificare de stat (IDNO): 1017600033216, prelucrează date cu caracter personal precum este detaliat în prezenta Politică de Confidențialitate.

1. Definiții

Prelucrare - orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează cu  datele cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea etc.

Client - o persoană care folosește, a folosit sau și-a exprimat interesul de a utiliza oricare dintre Serviciile noastre.

Grupul Eleving este holdingul Eleving Finance SA, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 174457 și toate companiile și filialele afiliate Eleving Finance SA, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • SA „ELEVING STELLA” (înregistrat la Registrul comercial leton, număr de înregistrare 40103964830);
 • OCN „MOGO LOANS” SRL (număr de înregistrare 1017600033216).

Servicii - orice servicii furnizate de Eleving Group, inclusiv leasing auto, închiriere, servicii de leasing, împrumuturi de gaj.

Date personale este orice informație directă sau indirectă legată de Client sau informații care ar putea permite identificarea directă sau indirectă a Clientului.

Legile privind protecția datelor cu caracter personal - Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal și alte acte juridice aplicabile privind protecția datelor.

2. Când se aplică această politică de confidențialitate?

Această politică de confidențialitate se aplică atunci când:

 • Utilizați sau ați exprimat intenția de a utiliza oricare dintre Serviciile noastre;
 • Reprezentați un Client (de exemplu, ca garant, plătitor, reprezentant autorizat etc.) sau ați fost indicat ca persoană de contact pentru Client;
 • Ați folosit serviciile noastre în trecut și  suntem obligați să păstrăm aceste informații;
 •  Contactați sau vizitați oricare dintre reprezentanțiele și birourile noastre de servicii pentru clienți;
 • Vizitați site-ul nostru web;
 • În orice alt mod, ne furnizați datele dvs. personale pentru oricare dintre scopurile de prelucrare a datelor stabilite în prezenta politică de confidențialitate.

3. Care sunt scopurile de prelucrare a datelor și temeiul juridic?

Putem prelucra datele dvs. cu caracter personal în diverse scopuri și pe baza unor motive juridice diferite. Vă rugăm să rețineți că putem prelucra anumite tipuri de date cu caracter personal în mai multe scopuri în același timp. Este posibil să primim datele dvs. atât din partea dvs., cât și din surse externe, cum ar fi registrele publice și private și alte terțe părți.

3.1 Prelucrarea cererii dvs. și încheierea unui contract de servicii

În principal, procesăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă furniza Serviciile noastre și pentru a desfășura diverse activități și evaluări precontractuale, încheierea contractului de servicii, îndeplinirea acestuia și rezilierea acestuia. În acest scop, vom procesa informații care ne permit să vă identificăm, să verificăm informațiile pe care le furnizați și să vă oferim cel mai potrivit Serviciu. De asemenea, putem prelucra datele persoanelor legate de dvs., cum ar fi persoana dvs. de contact, garantul, plătitorul sau reprezentantul autorizat. Dacă ne furnizați astfel de date de contact, vi se cere să anunțați această persoană că ne-ați furnizat datele lor.

Dacă ați depus o cerere, care nu a fost finalizată, vom procesa informațiile furnizate și, dacă este necesar în mod rezonabil, vă vom contacta pentru a obține orice informații suplimentare,  de care  avem nevoie pentru a încheia un contract de servicii cu dvs..

Categoria datelor cu caracter personal Bază legală
 • Datele dvs. de identificare (de exemplu, numele, prenumele, numărul de identificare personal, data nașterii, datele documentului de identitate, datele permisului de conducere, informații despre relațiile de familie, dacă este necesar),
 • Informații de contact (număr de telefon, adresă de e-mail, adresă),
 • Alegerea limbajului și a formei de comunicare,
 • Informații despre vehiculul dvs. (de exemplu, numărul de înmatriculare, numărul șasiului, marca, anul, culoarea, datele proprietarului, datele utilizatorului, amenzi etc.)
 • Numele, prenumele și informațiile de contact ale persoanei de contact sau ale reprezentantului dvs. (plătitor, garant, reprezentant autorizat).

Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului de servicii sau pentru a lua măsuri înainte de încheierea contractului de servicii.

 

3.2 Evaluarea solvabilității și a istoricului de credit

Pentru a vă oferi Serviciile noastre, există mai multe evaluări pe care suntem obligați să le efectuăm în mod legal, cum ar fi evaluărea solvabilității, istoricul creditului și sursei de venit. Pentru a respecta aceste cerințe, putem prelucra diverse date, care ne permit să vă evaluăm în calitate de client, să vă determinăm solvabilitatea, sursele de venit, valoarea altor pasive, pasivele anterioare, precum și să respectăm cerințele împotriva spălării banilor.

Categoria datelor cu caracter personal Bază legală
 • Datele dvs. de identificare (de exemplu, numele, prenumele, numărul personal de identificare, data nașterii, datele documentului de identitate, informații despre relațiile de familie, dacă este necesar),
 • Informații de contact (număr de telefon, adresă de e-mail, adresă),
 • Informații despre educațe și ocuparea forței de muncă,
 • Date financiare (de exemplu, informații despre pasivele dvs., venituri și alte active, persoane în întreținere etc.)
 • Informații cu privire la originea fondurilor (de exemplu, informații despre angajator, parteneri de afaceri, afaceri, extrase de cont bancar sau alte date care ne permit să vă verificăm fondurile și să prevenim spălarea banilor și finanțarea terorismului, stabiliți dacă sunteți o persoană expusă politic etc. .),
 • Date privind îndeplinirea obligațiilor dvs. (de exemplu, informații despre obligațiile financiare anterioare și actuale, disciplina de plată, neplățile etc.).

Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale, de care suntem supuși.

Consimțământul dvs. ne-a oferit să solicităm informații specifice din baza de date a autorităților publice (cum ar fi Agenția de servicii publice) și bazele de date ale Biroului de credit.

 

3.3 Prelucrarea plăților

Pentru a respecta cerințele noastre legale, de exemplu, pentru contabilitate, combaterea spălării banilor, procesarea plăților, procesarea plăților în avans și menținerea altor documente legate de plată, procesăm datele dvs. referitoare la plățile dvs. și la îndeplinirea obligațiilor dvs. financiare față de noi.

Categoria datelor cu caracter personal Bază legală
 • Datele dvs. de identificare (de exemplu, numele, prenumele, numărul personal de identificare, data nașterii),
 • Informații de contact (număr de telefon, adresă de e-mail, adresă),
 • Informații despre plățile, care le-ați făcut în adresa noastra și detaliile contului dvs. bancar.

Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale, la  care suntem supuși.

 

3.4 Activități de marketing și promoționale

Putem procesa anumite date cu caracter personal pentru a vă informa despre știrile noastre, loterii, activități promoționale și pentru a vă trimite oferte personalizate. În cazul ofertelor și publicității personalizate, putem folosi profilarea (pentru mai multe detalii despre profilare și luarea automată a deciziilor, a se vedea secțiunea 7). Colectăm unele dintre aceste date folosind cookie-uri.

Categoria datelor cu caracter personal Bază legală
 • Datele dvs. de identificare (de exemplu, numele, prenumele, vârsta),
 • Informații de contact (număr de telefon, adresă de e-mail),
 • Informații despre participarea la loterii, promoții sau alte campanii,
 • Informații primite de la cookie-uri și tehnologii similare, care ne oferă date despre preferințele și interesele utilizatorilor.

Consimțământul dvs. pentru a primi informații de marketing și promoționale.

Interesele noastre legitime de a desfășura activități de marketing direct dacă utilizați Serviciile noastre.

 

3.5 Comunicarea cu dvs. și furnizarea de servicii pentru clienți

Pentru a comunica cu dvs., pentru a furniza serviciul nostru pentru clienți, consultații, pentru a rezolva orice probleme legate de Serviciile noastre, este posibil să prelucrăm datele dvs. pe care le avem deja (cum ar fi numele dvs., informațiile de contact și informații despre Serviciul pe care îl utilizați) și datele care  le oferiți în timpul comunicării.

Categoria datelor cu caracter personal Bază legală
 • Datele dvs. de identificare (de exemplu, numele, prenumele, numărul personal de identificare),
 • Informații de contact (număr de telefon, adresă de e-mail, adresă poștală),
 • Înregistrări vocale,
 • Alte informații pe care ni le puteți furniza în timpul comunicării (de exemplu, date despre contractul dvs. cu noi, datele despre vehicul contract etc.).

Interesele noastre legitime de a vă oferi servicii de calitate și de a rezolva orice probleme conexe.

În cazul înregistrărilor vocale - consimțământul dvs., pe care l-ați furnizat înainte de apel.

 

3.6 Prelucrarea datelor de localizare a vehiculului (GPS)

Pentru a monitoriza vehiculele finanțate de noi în perioada de împrumut, am echipat mașinile finanțate de noi cu dispozitive de urmărire GPS. Aceste dispozitive pot înregistra informații despre localizarea vehiculului și alte date legate de utilizarea mașinii. Informații detaliate despre prelucrarea datelor dvs. în acest scop sunt furnizate Clientului înainte de semnarea contractului de împrumut / închiriere.

Categoria datelor cu caracter personal Bază legală
 • Datele dvs. de identificare (de exemplu, numele, prenumele, numărul personal de identificare),
 • Informații de contact (număr de telefon, adresă de e-mail, adresă),
 • Date despre vehiculul monitorizat,
 • Date privind localizarea vehiculului.

Interesele noastre legitime de a asigura protecția vehiculelor gajate în numele nostru și utilizarea acestora în conformitate cu contractul de închiriere.

 

3.7 Apărarea intereselor noastre legale, inclusiv colectarea și cedarea datoriilor

În anumite cazuri, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a urmări și apăra interesele noastre legale, cum ar fi prevenirea fraudei sau tentativelor de fraudă, recuperarea fondurilor, urmărirea recuperării datoriilor, confirmarea datoriilor, confirmarea identității dvs., soluționarea oricăror dispute și conflicte și inaintarea  și menținerea cererilor legale.

În acest scop, vă putem cere să furnizați detaliile persoanei dvs. de contact suplimentare. Vom folosi astfel de informații în cazurile în care nu vă putem contacta și trebuie să vă oferim informații legate de Serviciu sau acord. Dacă ne furnizați astfel de date de contact, vi se cere să anunțați această persoană că ne-ați furnizat datele lor.

Categoria datelor cu caracter personal Bază legală
 • Datele dvs. de identificare (de exemplu, numele, prenumele, numărul personal de identificare și alte informații de identificare),
 • Numele, prenumele și informațiile de contact ale persoanei dvs. de contact,
 • Informații despre Serviciul pe care îl utilizați sau pe care l-ați folosit,
 • Informații despre consimțământul pe care l-ați furnizat,
 • Alte informații, care pot fi necesare pentru acest scop special de prelucrare a datelor.

Interesele noastre legitime de a urmări și apăra interesele legale, de a preveni frauda sau tentativa de fraudă, de a recupera fonduri, de a continua recuperarea datoriilor, de a confirma datoriile, de a vă dovedi consimțământul, de a rezolva orice litigii și conflicte și de a inainta și menține creanțe legale.

 

3.8 Analiza și îmbunătățirea Serviciilor noastre

Putem prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a afla părerea dvs. despre Serviciile noastre, precum și pentru a analiza Serviciile noastre, pentru a menține statisticile clienților și alte informații analitice în scopul evaluării riscurilor, îmbunătățirii Serviciului și evitării deficiențelor.

Categoria datelor cu caracter personal Bază legală
 • Datele dvs. de identificare (de exemplu, numele, prenumele, numărul personal de identificare, data nașterii),
 • Informații de contact (număr de telefon, adresă de e-mail)
 • Informații despre preferințele dvs. și satisfacția Serviciului.

Interesul nostru legitim de a analiza și îmbunătăți Serviciile noastre.

 

3.9 Supravegherea tehnică și îmbunătățirea Serviciilor

Pentru a monitoriza utilizarea Serviciilor noastre, precum și funcționarea sistemelor noastre de informații, inclusiv baze de date, site-uri web și rețele, putem prelucra diverse date tehnice obținute din cookie-uri, piste de audit și alte soluții tehnice.

Categoria datelor cu caracter personal Bază legală
 • Adresa dvs. IP,
 • Informații de pe dispozitiv,
 • Tipul și versiunea browserului dvs.,
 • Fusul orar, diverse metadate, informații despre accesul la site-ul web, informații despre interacțiunea cu site-ul web, introducerea datelor, modificarea și alte informații în acest scop.

Interesele noastre legitime de a asigura siguranța și securitatea Serviciilor noastre și continuitatea activităților noastre comerciale și a activelor tehnice.

 

4.De unde primim datele dvs. personale?

În funcție de scopul prelucrării datelor, putem primi datele dvs. personale din diferite surse:

 • de la dvs. atunci când solicitați sau manifestați interes pentru Serviciile noastre;
 • dacă sunteți indicat ca persoană de contact sau reprezentant al Clientului (plătitor, garant sau reprezentant autorizat), am primit datele de la Client;
 • de la terți de la care solicităm informații pentru evaluarea solvabilității dvs., istoricul creditului și originea fondurilor, cum ar fi birourile de credit, autoritățile publice, bazele de date privind istoricul datoriilor și alți parteneri de cooperare sau furnizori de servicii terți care pot furniza informațiile necesare.

5. Cu cine împărtășim datele dvs. personale?

Pentru a furniza Serviciile noastre, trebuie să partajăm unele dintre datele dvs. personale furnizorilor de servicii terți (în continuare - Furnizori de servicii) și altor destinatari de date, de exemplu:

 • Companiile Grupului Eleving, în special AS „ELEVING STELLA”, care oferă instrumente AML și de detectare a fraudei, instrumente de identificare a clienților, servicii de localizare a serverelor, precum și servicii de securitate a datelor și cibernetice, instrumente de livrare de e-mail și conținut, marketing, contabilitate, legal , servicii de audit, IT, analize web și servicii de marketing online și alte servicii de care ar putea avea nevoie în mod rezonabil;
 • autoritățile publice și alte instituții, precum și autoritățile de aplicare a legii, executorii judecătorești autorizați, administrațiile fiscale, autoritățile de supraveghere și autoritățile de anchetă financiară și terțe părți, care dețin diverse registre de credite, registre guvernamentale și registre comerciale;
 • instituții de credit, instituții financiare, furnizori de servicii de asigurare și intermediari financiari și alte părți terțe implicate în furnizarea Serviciilor și în încheierea și / sau executarea contractului, cum ar fi vânzătorii de obiecte de leasing și persoane autorizate legate de serviciile lor, ca precum și taxe și amenzi legate de astfel de obiecte;
 • colectorii de datorii sau alte persoane juridice cu drepturi atribuite, instanțe, organe extrajudiciare de soluționare a litigiilor, administratori de faliment sau insolvență, precum și platforme de investiții de împrumut peer to peer.

În anumite situații, avem obligația legală de a partaja informațiile dvs. cu terți pentru a respecta cerințele sau cererile legale, precum și pentru a proteja interesele legale ale noastre sau ale unei terțe părți. De asemenea, vom dezvălui informațiile dvs. către terți în măsura permisă de legea aplicabilă, inclusiv:

 • unui potențial cumpărător sau cumpărător care ne achiziționează pe toți sau în mod substanțial pe toți sau afacerea noastră;
 • unei terțe părți dacă vindem sau cumpărăm orice afacere sau suntem supuși unei fuziuni, caz în care putem dezvălui informațiile dvs. potențialului cumpărător al unei astfel de companii; și
 • către o terță parte dacă  colaboram cu alte companii sau  afaceri, suferim o reorganizare, faliment sau lichidare sau dacă întreprindem în alt mod o tranzacție comercială sau vindem o parte sau toate activele noastre. În astfel de tranzacții, informațiile dvs. pot fi printre activele transferate.

Atunci când partajăm datele dvs. personale cu Furnizorii de servicii, respectăm cerințele legii aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, și anume:

 • Transmitem  doar cantitatea minimă de date necesară pentru un anumit furnizor de servicii;
 • Lucrăm numai cu furnizorii de servicii care pot asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal;
 • În cazul în care Furnizorul de servicii acționează ca procesatorul nostru de date cu caracter personal, acesta poate prelucra datele dvs. numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și în conformitate cu un acord scris și nu le poate utiliza în alte scopuri.

6. Supraveghere video

Realizăm supraveghere video în centrele noastre de servicii pentru clienți, birouri, reprezentanțe auto și alte sedii, unde operăm. Procesăm datele pe baza intereselor noastre legitime pentru a preveni și detecta infracțiuni și pentru a ne proteja proprietatea. Supravegherea video este activă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Datele obținute în timpul supravegherii video sunt păstrate timp de 30 de zile. După această perioadă, datele sunt șterse, dacă nu li se cere în mod rezonabil să le păstrăm în alte scopuri, cum ar fi investigarea activităților infracționale, protecția drepturilor noastre legale sau a terților. La alegerea amplasării camerelor de supraveghere video, am luat în considerare următoarele aspecte:

 • Zona de supraveghere video - camerele înregistrează zonele necesare pentru a atinge scopul supravegherii video. Alte clădiri, zone din afara sediilor și teritoriilor Companiei nu sunt filmate;
 • Calitatea supravegherii video - camerele sunt poziționate astfel încât imaginea capturată să poată fi utilizată în scopul prevăzut, persoanele văzute în videoclip sunt identificabile și camerele sunt potrivite pentru zona de supraveghere;
 • Confidențialitatea persoanelor vizate - camerele nu surprind zonele care sunt proiectate pentru uz privat (de exemplu, toalete, zone de relaxare etc.).

7. Când folosim profilarea și luarea automată a deciziilor?

Profilarea este evaluarea clienților în funcție de anumiți parametri, cum ar fi situația economică, preferințele personale, interesele, comportamentul etc., pentru a clasifica clienții într-una dintre categoriile noastre predefinite de clienți. Luarea automată a deciziilor este capacitatea de a lua decizii prin mijloace tehnologice, automatizate, folosind datele furnizate de Client sau informațiile obținute ca urmare a profilării.

Putem folosi profilarea și să luăm decizii automatizate pentru a procesa cererea dvs. pentru Serviciile noastre, pentru a evalua bonitatea și riscurile dvs., pentru a evalua capacitatea de a vă oferi Serviciile noastre, pentru a determina suma maximă a împrumutului, pentru a evalua și preveni riscul de fraudă și pentru a ne îndeplini obligația de a ne conforma cu regulile de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului.

Deciziile de a refuza să vă oferim  Serviciil nu sunt luate automat fără implicarea angajaților noștri. Examinăm periodic algoritmii și termenii pentru furnizarea Serviciilor noastre pentru a preveni erorile de evaluare și inexactitățile. Aveți dreptul să solicitați ca cererea dvs. să fie procesată de o persoană fizică și nu de un sistem automat, dar o evaluare secundară a cererii dvs. nu garantează că rezultatul va fi diferit.

În plus, putem folosi profilarea și luarea automată a deciziilor pentru a vă oferi un serviciu mai adecvat, oferte de marketing si comerciale personalizate  , inclusiv reduceri și condiții speciale și pentru a efectua analize ale clienților.

Profilarea noastră și luarea automată a deciziilor se bazează pe:

 • obligația noastră legală de a evalua solvabilitatea clienților și de a respecta regulile de combatere a spălării banilor și de finanțare a terorismului;
 • Încheierea contractului de servicii și luarea de măsuri precontractuale, inclusiv pentru a asigura un proces de contractare mai rapid și mai eficient;
 • Consimțământul dvs. sau interesul nostru legitim de a preveni riscul de fraudă și de a vă oferi soluții, comunicări și oferte mai adecvate.

8. Cât timp păstrăm datele dvs. personale?

Vom procesa datele dvs. cu caracter personal atâta timp cât:

 • există unul dintre temeiurile juridice menționate mai sus pentru prelucrarea datelor și există un scop pentru prelucrarea datelor dvs., de exemplu, acordul de servicii pe care l-ați încheiat este în vigoare sau consimțământul dvs. pentru anumite prelucrări de date este valid;
 • prin legea aplicabilă ni se cere să păstrăm datele dvs. personale;
 • este nevoie să ne urmărim interesele legitime, de exemplu, să ridicăm și să menținem revendicări legale.

Când se termină aceste condiții, vă vom șterge sau anonima datele.

9. Drepturile tale

Ca persoană vizată, aveți anumite drepturi prescrise de legile privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste drepturi prevăd că puteți:

 • solicita acces la datele dvs. personale și solicita detalii cu privire la prelucrarea acestora;
 • corectați datele incorecte sau inexacte;
 • cere să vă ștergeți datele. Vă rugăm să rețineți că nu vom putea șterge datele pe care ni se cere să le prelucrăm și să le păstrăm în conformitate cu legislația aplicabilă sau care ar putea fi necesare pentru apărarea drepturilor noastre sau intentarea unei acțiuni în justiție în cazul în care drepturile noastre au fost încălcate;
 • sa veți obiectii la prelucrarea datelor dvs. personale, care se bazează pe interesele noastre legitime. În cazul unei astfel de obiecții, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal decât dacă putem demonstra temeiuri legitime convingătoare pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
 • solicita să primiți datele dvs. pentru a le transfera către un alt operator de date, cu condiția ca acest lucru să nu afecteze interesul nostru legitim de a ne proteja secretele comerciale sau orice alte informații confidențiale;
 • retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor pe baza consimțământului prealabil. Consimțământul poate fi revocat prin:
  • folosind opțiunea de dezabonare din mesajele noastre de e-mail sau SMS,
  • trimiterea unui e-mail la dpo@mogo.md,
  • apelând centrul nostru de servicii pentru clienți +373 (22) - 80-28-28,
  • la fața locului la centrele noastre de servicii pentru clienți.
 • Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia. De asemenea, rețineți că retragerea consimțământului nu va afecta prelucrarea datelor dvs. personale, pe care le prelucrăm in  baza altor motive legale.

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți trimite o cerere scrisă, trimițând-o la adresa noastră de e-mail dpo@mogo.md sau depunând-o în scris la centrul de servicii pentru clienți și identificându-vă. Vom procesa solicitarea în termen de 30 de zile și vă vom oferi un răspuns. Când primim cererea dvs. pentru exercitarea drepturilor dvs., vă vom verifica identitatea, vom evalua cererea și o vom executa în conformitate cu normele legale aplicabile.

Vă rugăm să rețineți că aveți dreptul de a depune reclamație la  autoritate de supraveghere - Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Republica Moldova.

10. Link-uri către site-uri web ale terților

Site-ul nostru web poate conține linkuri către site-uri web ale unor terți. Aceste site-uri terțe au propriile condiții de utilizare și politică de confidențialitate, pe care vă încurajăm să le citiți atunci când vizitați site-ul web. Nu suntem responsabili pentru site-urile terțe și pentru conținutul acestora.

11. Modificări aduse acestei politici de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. În cazul unor modificări semnificative, vă vom notifica în avans. Vă recomandăm să vizitați periodic site-ul nostru web pentru informații actualizate.

 

Această politică de confidențialitate este valabilă începând cu 16 august 2021.