Politica de Confidențialitate pentru procesul de recrutare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Organizația de Creditare Nebancară “MOGO LOANS” SRL, cu sediul pe bd. Cuza- Vodă, 20/A, Chișinău, Republica Moldova, MD-2060, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice cu numărul unic de identificare de stat (IDNO): 1017600033216, prelucrează date cu caracter personal precum este detaliat în prezenta Politică de Confidențialitate.

Această politică de confidențialitate  descrie și explică modul în care OCN „MOGO LOANS” SRL (numărul de înregistrare 1017600033216) („Mogo”, „voi”, „noi”), în calitate de operator de date cu caracter personal, colectează, utilizează, păstrează  și procesează informațiile despre dvs. în timpul procesului de recrutare atunci când aplicați pentru un post vacant la OCN „MOGO LOANS” SRL. Deasemnea,  veți putea găsi informații referitor la   drepturile dvs. privind  datele cu caracter personal pe care ni le furnizați. În cazul în care aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, contactați-ne la hr@mogo.md  sau scrieți responsabilului nostru privind datele cu caracter personal la dpo@mogo.md

Mogo face parte din grupul Mogo - grup de companii controlate direct sau indirect de „Mogo Finance” SA

1. Ce date personale procesăm și de ce?

Atunci când aplicați pentru o poziție la Mogo, putem prelucra diferite tipuri de date cu caracter personal în scopuri multiple. În unele cazuri, atunci când o anumită poziție o impune, este posibil să cerem informații suplimentare.

Revizuirea cererii dvs.

În timpul procesului de recrutare, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a evalua cererea și caracterul adecvat pentru o anumită funcție. În acest scop, procesăm următoarele date:

  • numele, prenumele,
  • detalii de contact,;
  • alte date personale din CV, cerere sau scrisoare de intenție,
  • informații despre abilitățile, experiența, calificarea și alte informații pe care le-ați pus la dispoziția publicului pe site-uri de rețele sociale precum LinkedIn,
  • orice alte informații pe care le-ați adăugat la cerere, sarcină practică și ne-ați furnizat în timpul interviului de angajare sau când comunicați cu noi.

Vom procesa aceste informații pe baza consimțământului dvs. și a intereselor noastre legitime pentru a efectua procesul de recrutare și a evalua cererea dvs.

Nu avem nevoie de date personale de categorie specială care să dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filozofice, apartenența la sindicat, datele genetice, biometrice, de sănătate sau datele referitoare la viața sexuală sau orientarea sexuală a persoanei. Dacă alegeți să furnizați astfel de informații, acestea nu vor fi luate în considerare în timpul procesului de recrutare și le vom prelucra conform acestei Politici de confidențialitate.

Colectarea referințelor

Dacă ați furnizat astfel de informații, putem contacta colegii dvs. anteriori sau alți arbitri(angajatori) pentru a afla mai multe despre compatibilitatea dvs. pentru un anumit  post vacant. Vom contacta doar arbitrii (angajatorii) pe care i-ați indicat. În acest scop, vom procesa numele, prenumele, datele de contact ale arbitrului și informațiile furnizate despre dvs. Vom procesa aceste date pe baza consimțământului dvs. și a arbitrului.

Protejarea intereselor și drepturilor noastre legale

În cazul în care suntem obligați  și este necesar să ne apărăm drepturile legale sau să participăm la orice alt proces legal, este posibil să vă procesăm unele date cu caracter personal precum este: numele, prenumele, datele de contact și alte date cu caracter personal pe care le-am putut colecta despre dvs. în timpul procesului de recrutare. Vom procesa aceste informații pe baza intereselor noastre legitime pentru a ne proteja drepturile, a rezolva litigiile, a preveni activități ilegale, cum ar fi frauda sau abuzul și a proteja interesele noastre legitime.

Efectuarea unei evaluări aprofundate a reputației dvs. profesionale

Anumite legi și reglementări, care ne sunt aplicabile, stipulează că anumite funcții (de exemplu, membri ai consiliului de administrație, manageri de riscuri, ofițer de conformitate si/ sau  alti specialiști în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului) nu pot fi  deținute de persoane cu antcedente penale anterioare. Astfel, dacă aplicați la o astfel de funcție, vă putem cere să furnizați detalii despre cazierul juridic al  dvs. și să efectuați o evaluare aprofundată  detaliată a reputației dvs. profesionale. În timpul unei astfel de evaluări putem procesa informații, care dezvăluie:

  • dacă fapta sau omisiunea dvs. a condus la declararea falimentului sau revocarea licenței unei alte instituții din cauza unei decizii a unei autorități de supraveghere financiară,
  • dacă ați fost condamnat pentru o infracțiune și cazierul dvs. nu a fost șters din registrul penal,
  • indiferent dacă sunteți acoperit de o sentință legală sau judecătorească care vă interzice să faceți afaceri, să dețineți o anumită funcție, să operați într-un anumit domeniu de activitate sau să faceți anumite afaceri.

Vom procesa aceste informații pentru a ne exercita drepturile de angajator în domeniul ocupării forței de muncă, precum și pe baza intereselor noastre legitime pentru a asigura cerințele pentru funcții specifice, astfel cum sunt stabilite în legile aplicabile și pentru a asigura protecția intereselor și activităților companiei. Putem obține informațiile din documentele și informațiile transmise de dvs., precum și prin efectuarea evaluării reputației dvs. profesionale, inclusiv folosind date disponibile publicului și alte surse de informații.

Având în vedere că aceste informații sunt considerate ca o categorie specială de date cu caracter personal, efectuăm această prelucrare cu o atenție deosebită, asigurând accesul limitat, securitatea și efectuând evaluări ale impactului și riscurilor.

2. Cine poate primi datele dvs. personale?

Dacă va fi necesar, în timpul procesului de recrutare, putem partaja datele dvs. cu alte entități juridice, care fac parte din Mogo Group, de exemplu, dacă aceste entități oferă asistență în procesul de recrutare sau dacă funcția este gestionată de un membru al echipei unei alte Entititate a Grupului Mogo. Dacă ați depus o cerere generală pentru orice post vacant deschis, datele dvs. pot fi utilizate și în alte procese de recrutare ale acelei companii din Grupul Mogo, care are un post vacant cel mai potrivit pentru dvs.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi partajate către terți care furnizează servicii în timpul procesului de recrutare (de exemplu, servicii de găzduire și stocare a datelor, instrumente de resurse umane, consultanți legali, IT și alți consilieri, atunci când este necesar în mod rezonabil). Acești furnizori de servicii pot primi doar cantitatea minimă necesară de date cu caracter personal și numai atunci când este necesar. Vom împărtăși datele dvs. personale numai cu acești furnizori de servicii care s-au angajat să respecte cerințele confidențiale, precum și obligațiile stabilite în legile aplicabile privind protecția datelor și în acordurile noastre de cooperare.

Dacă vreunul dintre furnizorii de servicii se află în afara Moldovei sau există alte motive legitime, este posibil să trebuiască să transferăm date în afara Republicii Moldova. În acest caz, datele cu caracter personal vor fi transferate în conformitate cu cerințele Regulamentului general privind protecția datelor din Uniunea Europeană și cu legislația actuală în vigoare.

Dacă există plângeri cu privire la procesul de recrutare sau trebuie să ne protejăm drepturile legale, putem împărtăși informații cu autoritățile publice competente. Este posibil să fie necesar să împărtășim informațiile dacă suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu legile în vigoare sau dacă am primit o astfel de solicitare de la o autoritate publică.

3. Cât timp păstrăm datele dvs. personale? 

Dacă ați indicat că sunteți interesat de alte posturi vacante adecvate sau ați depus o cerere generală, atunci vom păstra datele dvs. personale timp de 2 ani. După această perioadă, vom șterge sau anonimiza datele dvs. și le vom utiliza numai în scopuri statistice.

Dacă ați indicat că nu sunteți interesat de alte poziții adecvate sau v-ați revocat consimțământul, vom șterge sau anonimiza datele dvs. personale 4 luni după încheierea procesului de recrutare special.

Putem continua să stocăm copii ale datelor dvs. personale atunci când este rezonabil necesar pentru a ne respecta obligațiile legale, pentru a soluționa litigiile dintre noi și / sau pentru a ne proteja interesele legale.

4. Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul de a solicita accesul  la datele dvs. personale.

Dacă credeți că datele pe care le avem despre dvs. sunt învechite, incorecte sau incomplete, aveți dreptul să le corectați sau să le modificați. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor și să primiți datele pentru transmiterea către un alt operator. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării.

Dacă prelucrăm datele dvs. personale pe baza intereselor noastre legitime, aveți dreptul de a vă opune unei astfel de prelucrări. Dacă primim o astfel de obiecție, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra temeiuri legitime convingătoare pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs., care se bazează pe consimțământ. Revocarea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Puteți solicita ștergerea datelor dvs. personale. Vă rugăm să rețineți că nu vom putea șterge datele, pe care suntem obligați să le păstrăm în conformitate cu legislația  în vigoare sau pe care le solicităm pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Vă puteți exercita drepturile prin trimiterea cererii dvs. într-un formular scris la adresa de e-mail dpo@mogo.md.  Vom evalua astfel de solicitări în conformitate cu legislația în vigoarea și vom răspunde în termen de 30 de zile.

Vă rugăm să rețineți că va trebui să vă verificăm identitatea înainte de a divulga orice informație, prin urmare, vă putem cere să ne furnizați informații suplimentare.

Mai mult, dacă credeți că v-am prelucrat în mod ilegal datele cu caracter personal, aveți dreptul să depuneți o reclamație la autoritatea de supraveghere a protecției datelor respective - Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Republica Moldova.

5. Modificări ale politicii de confidențialitate 

Putem modifica și actualiza  ocazional această politică de confidențialitate privind  procesul de recrutare. Orice modificare, actualizare va fi postată pe site-ul nostru web. Versiunea acestei politici este valabilă începând cu 20 aprilie 2021.

 

Consimțamântul Prelucrare Date - Candidat