Comisioane

Comisioane aferente contractului de credit/contractului de leasing

Comision de modificare a termenului,  în cazul în care  data de scadența a creditului se schimbă cu mai mult de 30 (treizeci) de zile  1% din soldul creditului
Comision de administrare a creditului  0.3% din valoarea totală a creditului
Comision pentru modificarea datei de plată la graficul de plăți fără modificarea scadenței  500 MDL/25 EUR*, prima modificarea - gratis
Comision pentru rambursarea anticipată totală/parțială 1,0% (0,5% în ultimele 12 luni)  din valoarea împrumutului rambursat anticipat la momentul rezilierii anticipate a contractului de credit
Comision pentru alte servicii (emiterea certificatului cu privire la soldul, permisiunea pentru instalarea aparaturii de gaz, prestarea serviciilor de transport, etc)  200 MDL/ 10 EUR
Procura pentru deplasări în străinătate (leasing)  gratuit

* pentru creditele în EUR

*în cazul în care debitorul sau, după caz, codebitorul solicită concomitent, modificarea termenului cât și data la graficul de plăti, se va percepe doar un singur comision, ținându-se cont de principiul echității.