Comisioane

Comisioane aferente contractului de credit/contractului de leasing

Comision pentru modificarea condițiilor contractuale (micșorarea/majorarea termenului, etc.) 1% din soldul contractului, min. 1000 MDL/50 EUR*, prima modificarea - gratis
Comision pentru eliberare creditului suplimentar 5% din suma creditului eliberat
Comision pentru modificarea datei de plata la graficul de plăți 500 MDL/25 EUR*, prima modificarea - gratis
Comision pentru rambursarea anticipată totala/parțială 1% din soldul contractului/ suma achitata anticipat

Comision pentru eliberarea permisiunii de Debitor Gajist de gradul II

5000 MDL / 250 EUR*
Comision pentru alte servicii (emiterea certificatului cu privire la soldul, permisiunea pentru instalarea aparaturii de gaz, prestarea serviciilor de transport, etc) cu excepția emiterii procurii pentru deplasări în străinătate 200 MDL
Perfectarea actelor ce țin de citații cu privire la încălcarea Regulilor de circulație 50 MDL/2.5 EUR*
Comisionul de achitare anticipată prin metodă de plata “balloon” 0%
Comisionul pentru acordarea perioadei de grație 1% din soldul creditului

Comisioane aferente procedurii preventive de colectare

Penalitate unică pentru întârziere de plată 200 MDL/10 EUR*, va fi calculată la prima zi de întârziere a fiecărei rate lunare neachitate în termen
Comision pentru rezilierea contractului de leasing/credit 5% de la soldul contractului, pentru contractul care a fost reziliat din inițiativa companiei. Se compensează dacă contractul se restabilește
Comision pentru notificarea clientului referitor la întârziere de plată sau rezilierea contractului 50 MDL/2.5 EUR*

Comisioane aferente procedurii de colectare a datoriilor restante

Comision pentru restabilirea contractului de leasing/credit 7.5% de la soldul contractului, prima restabilirea - gratis
Comision pentru parcarea autoturismului reposedat 800 MDL/40 EUR*

* pentru credite în EUR

Plăți aferente procedurii de vânzare a autoturismului, după reposedare

Penalitatea calculată după rezilierea contractului de leasing/credit 0,5% pe zi de la soldul neacoperit în urma comercializării obiectului leasingului/gajului
Accesați formularul de cerere