Regulamentul concursului “Fii mobil cu MOGO”

15.06.2021

Regulamentul concursului “Fii mobil cu MOGO”

Prezentul Regulament este aprobat de către Organizator în vederea organizării concursului „Fii mobil cu MOGO”, oferind în acest fel participanţilor posibilitatea de a câştiga premiile oferite în condiţiile prevăzute mai jos.

Regulamentul concursului

1.Noţiuni

Organizator – compania O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L., companie de leasing și creditare non-bancară

Concurs – prezentul concurs „Fii mobil cu MOGO”, care are drept scop promovarea imaginii companiei Mogo și serviciilor acesteia şi este organizat pentru utilizatorii portalului facebook.com şi Instagram.com. Acest concurs nu prevede nicio taxă de participare şi se desfăşoară în perioada 15 iunie – 1 august 2021, în conformitate cu prezentul regulament.

Participant – orice persoană fizică cu vârsta sau mai mare de 18 ani, cetățean al Republicii Moldova, care a îndeplinit toate cerinţele concursului.

2. Termenii generali și descrierea concursului

2.1. Pentru participarea la concurs, Participanţii trebuie să facă un selfie, pe fundalul căreia să fie vizibil un autobuz ”Mogo”, unul dintre autobuzele decorate cu elemente de brand Mogo care circulă prin dar și în raza orașului Chișinău (Republica Moldova), să posteze această fotografie pe pagina sa personală de Facebook și Instagram, sub forma unei postări publice, cu hashtag-uri obligatorii în descriere #MogoBus și #GoMobileWithMogo. Paginile personale unde vor fi postate fotografiile trebuie să fie valide, reale și deschise pentru vizualizarea de către orice vizitator.

2.2. Trei câștigători vor fi selectați pe data de 2 august, aleatoriu, prin intermediul platformei random.org, dintre Participanții care au îndeplinit toate cerințele din punctul 2.1

2.3. Câștigărorii vor fi anunțați printr-o postare pe pagina https://www.facebook.com/mogo.md și https://www.instagram.com/mogo.md/ în seara de 2 august 2021, sau pe parcursul zilei de 3 august 2021.

2.4. Fiecare Participant poate fi declarat câștigător și, respectiv, premiat, doar o singură dată în cadrul concursului.

2.5. Nu pot participa la concurs angajații O.C.N. “Mogo Loans” S.R.L., soțiile/soții sau rudele de gradul întâi și doi ale angajatului, partenerii sau persoanele cu funcții de răspundere a acestora cu care OCN Mogo Loans SRL are relații de colaborare.

3. Perioada desfăşurării Concursului

3.1. Concursul se desfăşoară în perioada 15 iunie – 1 august 2021.

4. Alte condiţii valabile pentru Participanţi

4.1. Pentru participare la Concurs, se interzice crearea de conturi false/anonime cu scopul de a posta repetat, pentru a mări șansele de câștig.

4.2. Pentru participare la Concurs, se interzice copierea sau repostarea print fotografiilor de la alți participanți/conturi. 4.3. În caz de neexecutare a condiţiilor specificate în acest regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude Participantul din Concursul dat și din Concursurile viitoare.

5. Premii

5.1. Premiile care vor fi oferite câştigătorilor Concursului sunt următoarele: telefon mobil Samsung SM-G991 Galaxy S21 8Gb/128 Gb în volum de 3 unități.

5.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba unilateral condițiile în cadrul prezentului Concurs, prin introducerea modificărilor corespunzătoare în prezentul Regulament, în perioada desfăşurării Concursului.

5.3 Premiile nu pot fi schimbate la solicitarea participanților şi nu se poate cere contravaloarea lor în bani.

5.4. Premiile oferite în cadrul Concursului sunt achiziţionate din fondurile proprii ale Organizatorului.

6. Exprimarea acordului pentru participare în cadrul Concursului şi acceptarea condiţiilor de participare

6.1. Participarea la prezentul Concurs semnifică acceptarea prezentului Regulament şi acordarea, Organizatorului, a dreptului de procesare a datelor necesare în cadrul prezentului Concurs.

6.2. Participarea abonatului/utilizatorului în cadrul acestui Concurs, prezumă în mod tacit, informarea acestuia despre toate regulile de desfăşurare a Concursului, anunţate în mod public de către Organizator.

7. Obligaţiile câştigătorului

7.1. Pentru a obţine premiul, câştigătorul trebuie să întrunească următoarele condiţii:

– Să fie utilizator al rețelelor www.facebook.com și/sau www.instagram.com  

– Să aibă vârsta de 18 ani sau mai mult

– Să dea Like sau Follow paginii Mogo pe Facebook sau Instagram, anume pe rețeaua în care decide să participe în concurs

– Să încarce, public, pe pagina personală de Facebook sau Instagram, un selfie în care să fie vizibil brandingul Mogo de pe autobuzele care circulă în raza municipiului Chișinău

– În cadrul postării propriu-zise, utilizatorii trebuie să indice obligatoriu hashtag-urile #MogoBus și #GoMobileWithMogo

– Să mențină postarea publică până cel puțin pe data de 3 august 2021, în format public, pentru a putea fi identificat pe rețelele de socializare în calitate de participant și pentru a putea fi ulterior, în cazul în care norocul îi surâde, desemnat în calitate de câștigător

– Să dețină un buletin de identitate al Republicii Moldova, valabil

7.2. Participantul care a câştigat premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se obligă să primească premiul respectiv conform regulilor stabilite în prezentul Regulament, sau să prezinte în mod scris refuzul de a intra în posesia premiului respectiv.

7.3. Prin intrarea în posesia premiului, câştigătorul acceptă, în mod expres, obligaţia sa de a participa în cadrul campaniilor publicitare sau oricare alte campanii organizate de către Organizator cu referire la acest Concurs, fără a pretinde remunerare. Totodată, câştigătorul oferă Organizatorului dreptul de a utiliza numele, prenumele şi imaginea sa pentru anunţarea oficială, în mod public, a rezultatelor Concursului.

7.4. Participantul, în cazul în care se se dovedește câștigător, se obligă să-i ofere dreptul, Organizatorului, de a procesa datele sale cu caracter personal, în scopuri publicitare și în conformitate cu politica de confidențialitate Mogo – https://www.mogo.md/politica-de-confidentialitate 

7.5. În cazul în care câştigătorul nu va accepta oricare din condiţiile şi/sau obligaţiile stabilite în prezentul Regulament, atunci, în mod automat, se va considera că acesta a refuzat de a intra în posesia premiului. Refuzul executării oricăror condiţii şi/sau obligaţii se va face în formă scrisă.

8. Înmânarea premiilor

8.1. Premiul va fi acordat câştigătorului în cadrul oficiului companiei Mogo, de la adresa la adresa: str. Cuza Vodă 20 A, or. Chișinău, Republica Moldova, la ziua și ora stabilită în prealabil de către părți.

8.2. Perioada de înmânare a premiului este de 27 zile calendaristice, începând cu data publicării rezultatului Concursului pe https://www.facebook.com/mogo.md și/sau https://www.instagram.com/mogo.md/

8.3. Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie sau cerere, după expirarea termenului menţionat în p.8.2.

8.4. Participantul își va putea ridica premiul doar la prezentarea buletinului sale de identitate, care va certifica faptul că este cetățean al Republicii Moldova și că are 18+

8.5. Participatul câștigător va trebui să demonstreze în fața Organizatorului, în ziua ridicării premiului, faptul că are acces la pagina rețelei sale de socializare, prin intermediul căreia a și participat la concurs.

9. Drepturile şi limitarea răspunderii Organizatorului

9.1. Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie cu referire la modul de organizare a Concursului şi asupra rezultatelor Concursului.

9.2. Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie cu privire la excluderea din Concurs a anumitor Participanți din motive de fraudă sau alte consecinţe care ar putea influenţa rezultatul prezentului Concurs, precum și pretenții cu privire la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra fotografiilor publicate în cadrul prezentului Concurs.

9.3. Organizatorul își rezervă dreptul să excludă de la participare persoanele care utilizează metode frauduloase, cum ar fi cont fals, plagiere, etc. şi/sau care fraudează prin orice metodă posibilă rezultatele concursului, sau persoane care atacă brandul Mogo direct sau indirect prin folosirea limbajului licențios, negativist, ironic, fie în postările proprii de participare la concurs, fie în comentarii la postarea care anunță concursul pe paginile de Facebook și Instagram ale Mogo Moldova.

9.4. Participanţii la prezentul Concurs nu au dreptul să solicite modificarea sau/şi excluderea cărorva condiţii ale prezentului Regulament.

9.5. Refuzul de a respecta oricare din condiţiile necesare pentru a primi premiul, are drept consecinţă refuzul de a înmâna premiul, indiferent de faptul dacă sunt respectate celelalte condiţii.

9.6. În cazul depistării situațiilor descrise 2.5., 4.3., 7.5., 9.3., organizatorul va anula câștigătorul și va alege participantul imediat următor din lista de participanți selectați în mod aleatoriu conform art. 2.2 din prezentul Regulament.

9.7. Prezentul Concurs desfăşurat de către Organizator este considerată o acţiune publicitară, efectuată din contul Organizatorului şi nu prevede careva plăţi pentru participare