Procesul de vamuire a autovehiculelor importate în Moldova: ghid detaliat și tarife

02.02.2024

Procesul de vamuire a autovehiculelor importate în Moldova: ghid detaliat și tarife

Importul unui autovehicul în Moldova este un proces complex, iar cunoașterea regulilor și a documentelor necesare poate face diferența între o experiență fără probleme și întârzieri neașteptate. În acest ghid vom explora în detaliu pașii și documentele esențiale pentru a vă asigura că autovehiculul dvs. importat trece prin procesul de vamuire fără probleme.

Și dacă aveți nevoie de sprijin financiar pentru achiziționarea unui autovehicul second-hand, adus din străinătate, puteți beneficia de serviciile de leasing auto. Acest instrument financiar comod și rapid vă permite să obțineți până la 100% din valoarea autovehiculului și să începeți să utilizați mașina încă de la prima zi.

Lista actelor necesare pentru vamuire

1. Cererea solicitantului

Înainte de a demara procesul de vamuire, este esențial să completați și să depuneți cererea solicitantului, document care constituie prima etapă în obținerea autorizației pentru autovehiculul importat.

2. Documentul de proprietate

Prezentarea documentului care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii este obligatorie. Acest document trebuie să fie prezentat în original și în copie pentru verificare.

3. Actul de identitate al solicitantului

Un alt element-cheie este actul de identitate al solicitantului, care trebuie prezentat în original pentru autentificare. Este important ca informațiile din acest act să coincidă cu cele din celelalte documente depuse.

4. Dovada inspecției tehnice periodice

O dovadă a inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia, este obligatorie. Această documentație atestă conformitatea autovehiculului cu normele de siguranță și emisii.

5. Dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor

Prezentarea unei dovezi clare a plății taxei pentru folosirea drumurilor este necesară. Acest aspect este crucial pentru a asigura că autovehiculul respectă reglementările legate de infrastructura rutieră.

6. Copia documentului de asigurare obligatorie

Includeți o copie a documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia. Asigurați-vă că acoperirea asigurării este adecvată conform legislației în vigoare.

7. Documentul vamal pentru import

Documentul vamal care atestă importul definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară este esențial. Prezentați atât originalul, cât și o copie pentru a confirma legalitatea importului autovehiculului.

8. Dovada achitării tarifelor

Asigurați-vă că aveți dovada achitării tuturor tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate în cadrul procesului de vamuire.

9. Procura (dacă este cazul)

În situația în care vamuirea este gestionată de o persoană împuternicită, prezentarea procurii este obligatorie pentru a confirma autoritatea acestuia în numele solicitantului.

10. Raportul de identificare a vehiculului (RIV)

Includeți raportul de identificare a vehiculului (RIV), un document esențial pentru a atesta identitatea autovehiculului importat conform standardelor aplicabile în Republica Moldova.

Procedura vamală detaliată

Procedura vamală detaliată

  • Inspectarea fizică a autovehiculului. Autoritățile vamale vor efectua o inspecție fizică a autovehiculului pentru a se asigura că corespunde descrierii din documente.
  • Evaluarea Taxelor Vamale. Calcularea taxelor vamale se va face în funcție de valoarea autovehiculului și taxele asociate importului.

Tarife și taxe la importul autovehiculelor în Republica Moldova

La importul autovehiculelor în Republica Moldova, taxa vamală este determinată în funcție de tipul, capacitatea motorului și anul de fabricație al vehiculului. De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2021, a fost ridicat restricția asupra importului autovehiculelor mai vechi de 10 ani.

Pentru a asigura o taxare corectă și echitabilă, accizele sunt calculate luând în considerare caracteristicile tehnice ale autovehiculului:

  • Autovehiculele echipate cu motoare hibride Plug-in beneficiază de o reducere semnificativă a accizelor, fiind aplicată o reducere de 50%.
  • Vehiculele cu motoare hibride (fără funcționalitate Plug-in) beneficiază de o reducere a accizelor cu 25%.
  • Autovehiculele echipate cu motoare micro-hibride sau soft-hibride nu beneficiază de reducerea accizelor.
  • Autovehiculele cu propulsie electrică sunt scutite de la plata vamii, promovând astfel utilizarea tehnologiilor ecologice.

Persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor li se permite, de asemenea, să importe o singură dată la 5 ani, fără a plăti accize, un vehicul destinat transportului lor, încadrat în poziția tarifară 8703 (cu un volum al cilindrilor motorului de până la 2500 cm3 inclusiv). După expirarea termenului de 5 ani, acest tip de vehicul poate fi vândut.

Concluzie

Prin urmare, respectarea cu strictețe a regulilor și a procesului detaliat de vamuire poate facilita importul autovehiculului în Moldova. Acest ghid detaliat vă va ghida pas cu pas, asigurându-vă că procesul este un succes și că autovehiculul dvs. importat îndeplinește toate cerințele legale.