Regulamentul campaniei promoționale ”Achită primele trei rate fără restanță si vei obține REDUCERE LA DOBÂNDĂ”

 

Regulamentul Campaniei Promoționale

“Achită primele trei rate fără restanță si vei obține REDUCERE LA DOBÂNDĂ”

 

Prezentul Regulament este aprobat de către Organizator în vederea organizării unei Campanii promoționale, oferind în acest mod clienților ce au contractat un împrumut în perioada promoției, carduri promoționale, care le oferă reduceri conform condițiilor prevăzute mai jos.

Regulamentul poate fi consultat la sediul Organizatorului si/sau pe site-ul oficial al Organizatorului: www.mogo.md.

 

1.      Noțiuni

1.1. Organizator – OCN ”Mogo Loans” SRL, companie de leasing și creditare non-bancară.

1.2.  Campanie promoțională – are drept scop promovarea imaginii companiei OCN Mogo Loans SRL și serviciile acesteia, și este organizată pentru clienții care au contractat un împrumut în perioada promoției prin partenerul Interauto.

1.3. Participant – orice persoană fizică cuprinsă între vârsta de 21 – 63 ani, cetățean al Republicii Moldova, care a îndeplinit toate cerinţele Campaniei promoționale.

 

2.      Scopul,  durata  şi  locul  campaniei   promoţionale

2.1.  Campania promoţională are ca scop promovarea imaginii și serviciilor Organizatorului în vederea creşterii vânzărilor împrumuturilor auto.

2.2. Participanții la această Campanie sunt de acord să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament.

2.3.  Campania promoţională se va desfăşura  în perioada 01.06.2023 – 31.07.2023.

2.4.  Locul desfăşurării Campaniei promoţionale sunt parcările partenerului Interauto.

 

3.      Obiectul  Campaniei   promoţionale

3.1.  Campania promoțională se desfășoară prin intermediul partenerului Interauto și constă în oferirea cardurilor de reducere la dobândă pentru persoanele care au contractat un împrumut auto  prin intermediul partenerului Interauto și au întrunit toate condițiile din p. 4 a prezentului regulament pentru a fi eligibili pentru promoția dată. Cardul de reducere îi oferă clientului posibilitatea de a obține o reducere la dobândă (max 200 EUR) pentru a patra rata a creditului contractat în perioada promoției.

 

4.           Obligațiile participanților la Campania promoțională

Pentru a beneficia de reducere la dobândă în cadrul Campaniei promoționale, clientul trebuie să întrunească următoarele condiții:

4.1.  Să contracteze un împrumut prin intermediul partenerului Interauto în perioada campaniei

4.2.  Să aibă vârsta cuprinsă între 21 – 63 ani.

4.3.  Să dețină cetățenia Republicii Moldova și un buletin de identitate valabil.

4.4.  Să semneze un Contract de credit în perioada campaniei

4.5.  Să achite fără restanță primele trei rate la credit.

 

5.           Acordarea Cardului de reducere la dobîndă în cadrul Campaniei promoționale

5.1.  Cardul de reducere la dobândă se va acorda de către persoanele responsabile în cadrul parcărilor Interauto la etapa când clientul este aprobat de către OCN Mogo Loans SRL pentru a primi un credit auto.

5.2.  Clientul devine participant la Campania promoțională după semnarea Contractului de credit.

5.3.  Reducerea la dobândă pentru a patra rată la credit (max 200 EUR) va fi acordată clienților ce au depus cerere si au semnat un Contract de credit în perioada 01.06.2023 – 31.07.2023 și au achitat fără restanță primele trei rate la credit.

5.4.  Organizatorul nu va accepta nici o pretenție după expirarea termenului menționat în p.2.

 

6.           Drepturile Organizatorului

6.1.  Organizatorul nu va accepta nici o pretenție cu referire la modul de organizare a Campaniei promoționale.

6.2.  Participanții la această campanie nu au dreptul de a solicita modificări anumitor condiții ale prezentului Regulament.

6.3.  Campania dată desfășurată de Organizator este considerată a fi o acțiune promoțională, efectuată din contul Organizatorului și nu prevede careva plăți pentru participare.

6.4.  Organizatorul  îşi  rezervă  dreptul  de a  modifica  şi/sau  completa  Regulamentul,  pe parcursul derulării Campaniei promoționale, prin întocmirea unui  act  adiţional,  urmând  ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea la cunoștința publică. Regulamentul va fi disponibil pentru toţi solicitanţii Campaniei  promoţionale pe site-ul www.mogo.md.

7.      Încetarea Campaniei

7.1. Prezenta Campanie poate înceta anticipat, la decizia Organizatorului.