Правила конкурса “Cu siguranță, Mogo!”

Prezentul Regulament este aprobat de către Organizator în vederea organizării concursului din cadrul campaniei “Cu siguranță, Mogo!”, oferind în acest fel participanţilor posibilitatea de a câştiga premiul oferit în condiţiile prevăzute mai jos.

Regulamentul concursului

1. Dispoziții generale

Organizator –Mogo, O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L., companie de leasing și creditare nebancară.

Concurs – prezentul concurs, din cadrul campaniei “Cu siguranță, Mogo!”,  este o acțiune promoțională deschisă, cu titlu gratuit, desfășurată în conformitate cu condițiile prezentului Regulament, ce are drept scop promovarea imaginii produsului Mogo și serviciile acestuia şi este organizat pentru clienții noi ai companiei Mogo, pentru un număr nedeterminat de persoane.  

Durata concursului: Începe la data de 26 aprilie 2022 și se încheie la data de 6 iunie 2022, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Participant – orice persoană fizică cu vârsta de 21 ani în momentul desemnării câștigătorului sau mai mare, cetățean al Republicii Moldova, care a îndeplinit toate cerinţele concursului.

Participanții la Concurs trebuie să accepte toate condițiile Regulamentului (în continuare – „condiții”)

 

2. Condițiile de participare și modul de desfășurare a concursului

2.1. Pentru participarea la concurs, Participanții trebuie:

să contracteze un credit auto la compania Mogo în perioada 26 aprilie 2022 - 6 iunie 2022;

sunt considerate ca eligibile de înscriere în concurs, persoanele care au încheiat contractele în filialele din orașul Chișinău

să aibă un copil cu vârsta de până la 12 ani. 

să se înregistreze la reprezentantul companiei și să primească un tichet de participare.

Participarea la Concurs echivalează cu acceptarea condițiilor regulamentului.

2.2. Săptămânal va fi selectat câte un câștigător. Acesta va fi ales aleatoriu, în urma unei extrageri desfășurate de către reprezentanții companiei Mogo. Ulterior, persoana câștigătoare va trebui să prezinte dovezi că a îndeplinit toate cerințele din punctul 2.1.

2.3. Câștigătorii vor fi anunțați pe facebook Mogo în fiecare, săptămână. 

2.4. Fiecare Participant care a respectat regulile de participare în concurs, poate fi declarat câștigător și, respectiv, premiat, doar o singură dată în cadrul concursului.

2.5. Nu pot participa la concurs angajații O.C.N. “Mogo Loans” S.R.L., soțiile/soții sau rudele de gradul întâi și doi ale angajatului, partenerii sau persoanele cu funcții de răspundere a acestora cu care O.C.N. Mogo Loans SRL are relații de colaborare.

2.6. Fiecare client nou, care a îndeplinit toate cerințele din punctul 2.1., are dreptul să participe la extragere o singură dată, în săptămâna următoare de la înregistrarea la extragere. 

2.7. Dacă în una dintre săptămâni nu s-a înregistrat nici o persoană care a îndeplinit toate cerințele din punctul 2.1., atunci în săptămâna următoare se vor fi selectați doi câștigători.

3. Perioada desfăşurării Concursului

3.1. Concursul se desfăşoară în perioada 26 aprilie 2022 – 6 iunie 2022.

4. Alte condiţii valabile pentru Participanţi

4.1. În caz de neexecutare a condiţiilor specificate în acest regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude Participantul din Concursul dat.

5. Premiul

5.1. Premiul este un scaun auto de model Glamvers SIRIUS Black

Câștigătorul nu poate alege un alt model de scaun

Câștigătorul se prezintă la oficiul central Mogo aflat în Orașul Chișinău pe bd. Cuza- Vodă, 20/A, Chișinău, Republica Moldova pentru a ridica premiul. 

Acesta trebuie să aducă dovezi că este eligibil pentru a ridica premiul. Mai exact că întrunește toate condițiile din punctul 2.1.

5.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba unilateral condițiile în cadrul prezentului Concurs, prin introducerea modificărilor corespunzătoare în prezentul Regulament, în perioada desfăşurării Concursului, cu condiția că face un anunț oficial pe pagina de Facebook a produsului Mogo și în prezentul regulament. 

6. Exprimarea acordului pentru participare în cadrul Concursului şi acceptarea condiţiilor de participare

6.1. Participarea la prezentul Concurs semnifică acceptarea prezentului Regulament şi acordarea, Organizatorului, a dreptului de procesare a datelor personale în cadrul prezentului Concurs.

6.2. Participarea în cadrul acestui Concurs, prezumă în mod tacit, informarea acestuia despre toate regulile de desfăşurare a Concursului, anunţate în mod public de către Organizator, pe site-ul oficial - mogo.md și în postările efectuate cu scopul anunțării și promovării prezentului concurs. 

 

7. Obligaţiile câştigătorului

7.1. Pentru a obţine premiul, câştigătorul trebuie să întrunească următoarele condiţii:

– Să fie client Mogo

– Să aibă vârsta de 21 ani sau mai mult

– Să aibă un copil de până la 12 ani

– Să poată prezenta, în caz de câștig o dovadă a acestui fapt, un certificat de naștere al copilului 

– Să dețină un buletin de identitate al Republicii Moldova, valabil

 

7.2. Participantul care a câştigat premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se obligă să primească premiul respectiv conform regulilor stabilite în prezentul Regulament, sau să prezinte în mod scris refuzul de a intra în posesia premiului respectiv.

7.3. Prin intrarea în posesia premiului, câştigătorul acceptă, în mod expres, obligaţia sa de a participa în cadrul campaniilor publicitare sau oricare alte campanii organizate de către Organizator cu referire la acest Concurs, fără a pretinde remunerare. Totodată, câştigătorul oferă Organizatorului dreptul de a utiliza numele, prenumele şi imaginea sa pentru anunţarea oficială, în mod public, a rezultatelor Concursului.

7.4. Participantul, în cazul în care se dovedește câștigător, se obligă să-i ofere dreptul, Organizatorului, de a procesa datele sale cu caracter personal, în scopuri publicitare și în conformitate cu politica de confidențialitate Mogo –  https://www.mogo.md/politica-de-confidentialitate

7.5. În cazul în care câştigătorul nu va accepta oricare dintre condiţiile şi/sau obligaţiile stabilite în prezentul Regulament, atunci, în mod automat, se va considera că acesta a refuzat de a intra în posesia premiului. Refuzul executării oricăror condiţii şi/sau obligaţii se va face în formă scrisă.

8. Înmânarea premiilor

8.1. Premiul va fi acordat câştigătorului în cadrul oficiului companiei Mogo, de la adresa: str. Cuza Vodă 20/A, or. Chișinău, Republica Moldova, la ziua și ora stabilită în prealabil de către părți.

8.2. Perioada de înmânare a premiului este de 27 de zile calendaristice, începând cu data publicării rezultatului Concursului 

 

8.3. Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie sau cerere, după expirarea termenului menţionat în punctul 8.2 al prezentului regulament. Prin urmare, câștigătorul va trebui să iasă la contact în perioada de 27 de zile calendaristice

8.4. Participantul își va putea ridica premiul doar la prezentarea buletinului său de identitate, care va certifica faptul că este cetățean al Republicii Moldova, că are 21+ și la prezentarea dovezii că are un copil mai mic de 12 ani.

9. Drepturile şi limitarea răspunderii Organizatorului

9.1. Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie cu referire la modul de organizare a Concursului şi asupra rezultatelor Concursului.

9.2. Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie cu privire la excluderea din Concurs a anumitor Participanți din motive de fraudă sau alte consecinţe care ar putea influenţa rezultatul prezentului Concurs.

9.3. Organizatorul își rezervă dreptul să excludă de la participare persoanele care utilizează metode frauduloase de participare

9.4. Participanţii la prezentul Concurs nu au dreptul să solicite modificarea sau/şi excluderea nici unei condiţii ale prezentului Regulament.

9.5. Refuzul de a respecta oricare dintre condiţiile necesare pentru a primi premiul, are drept consecinţă refuzul de a înmâna premiul, indiferent de faptul dacă sunt respectate celelalte condiţii.

9.6. În cazul depistării situațiilor descrise în punctele 2.5.,  7,5., 9.3., organizatorul va anula câștigătorul și va alege participantul imediat următor din lista de participanți selectați în mod aleatoriu conform art. 2.2 din prezentul Regulament.

9.7. Prezentul Concurs desfăşurat de către Organizator este considerată o acţiune publicitară, efectuată din contul Organizatorului şi nu prevede careva plăţi pentru participare.


 

Перейти к форме заявления
sales