Regulamentul concursului „MOGO îți face plinul!”

Prezentul Regulament este aprobat de către Organizator în vederea organizării concursului „MOGO îți face plinul!”, oferind în acest fel participanţilor posibilitatea de a câştiga premiile puse la dispoziție în condiţiile prevăzute mai jos.

1.Noţiuni

Organizator – compania O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L., companie de leasing și creditare non-bancară.

Concurs – „MOGO îți face plinul!” are drept scop promovarea imaginii companiei Mogo și serviciilor acesteia şi este organizat pentru utilizatorii rețelei sociale Facebook.com. Acest concurs nu prevede nicio taxă de participare şi se desfăşoară în perioada 15 decembrie 2021 - 19 ianuarie 2022, în conformitate cu prezentul regulament, pe pagina Mogo.md, pe Facebook. Desemnarea câștigătorului va avea loc pe 20 ianuarie 2022.

Participant – la concurs poate participa orice persoană fizică cu vârsta egală sau mai mare de 18 ani, deținătoare a unui buletin de identitate valabil, care este cetățean al Republicii Moldova și care a îndeplinit toate cerinţele concursului.

2. Termenii generali, mecanism și descrierea concursului

2.1. Pentru a participa la concurs pe Facebook, Participanţii trebuie să se aboneze la pagina MOGO prin intermediul unui like (https://www.facebook.com/mogo.md), să aprecieze cu un like postarea cu imaginea concursului, să o distribuie și să eticheteze în comentarii o persoană.

2.2. 10 câștigători vor fi selectați pe data de 20 ianuarie 2022, aleatoriu, prin intermediul platformei random.org, dintre Participanții care au îndeplinit toate cerințele din punctul 2.1.

2.3. Câștigătorii vor fi anunțați în comentarii la postarea de concurs pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/mogo.md, pe parcursul zilei de 20 ianuarie 2022.

2.4. Fiecare Participant poate fi declarat câștigător și, respectiv, premiat, doar o singură dată în cadrul concursului, dacă a respectat prezentul regulament.

2.5. Nu pot participa la concurs angajații O.C.N. „Mogo Loans” S.R.L., soțiile/soții sau rudele de gradul întâi și doi ale angajatului, partenerii sau persoanele cu funcții de răspundere ale acestora cu care OCN Mogo Loans SRL are relații de colaborare.

3. Perioada desfăşurării Concursului

3.1. Concursul se desfăşoară în perioada 15 decembrie 2021 - 19 ianuarie 2022.

4. Alte condiţii valabile pentru Participanţi

4.1. Pentru participarea la Concurs, se interzice crearea conturilor false/anonime cu scopul de a posta în mod repetat, pentru a mări șansele de a deveni câștigător.

4.2. În caz de neexecutare a condiţiilor specificate în acest regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude Participantul din Concursul dat și din Concursurile ulterioare.

5. Premii

5.1 Premiile vor fi oferite câştigătorilor Concursului sub forma unor Carduri-Vauchere Vento în valoare de 1000 MDL, fiecare, preț ce echivalează cu aproximativ 50 de litri de benzină, sau aproape 60 litri de motorină, deci cu un rezervor de mașină plin de combustibil, la propriu. Pentru a putea beneficia de premiu, cardul-voucher va fi prezentat de către câștigător la casa de marcat din orice stație Vento. În total, în concurs, sunt puse la dispoziție 10 Carduri cu valoarea de 1000 MDL.

5.2 La momentul primirii cardului, câștigătorul va semna actul de primire-predare și factura fiscală a Cardului cu O.C.N. “Mogo Loans“.

5.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba unilateral condițiile în cadrul prezentului Concurs, prin introducerea modificărilor corespunzătoare în prezentul Regulament, în perioada desfăşurării Concursului, cu excepția tipului și valorii premiului.

5.4 Participanții nu pot solicita contravaloarea premiilor în bani. Cardul Vento presupune doar procurarea de carburant, indiferent de tipul său, în valoare de 1000 de lei, doar în stațiile Vento.

5.5 Premiile oferite în cadrul Concursului sunt achiziţionate din fondurile proprii ale Organizatorului.

6. Exprimarea acordului pentru participare în cadrul Concursului şi acceptarea condiţiilor de participare

6.1. Participarea la prezentul Concurs semnifică acceptarea prezentului Regulament şi oferirea, Organizatorului, dreptului de procesare a datelor necesare în cadrul prezentului Concurs.

6.2. Participarea abonatului/utilizatorului în cadrul acestui Concurs prezumă în mod tacit informarea acestuia despre toate regulile de desfăşurare a Concursului, anunţate în mod public de către Organizator.

7. Obligaţiile câştigătorului

7.1. Pentru a obţine premiul, câştigătorul trebuie să întrunească următoarele condiţii:

- Să fie utilizator al rețelelor www.facebook.com

- Să aibă vârsta egală sau mai mare de 18 ani

- Să respecte condițiile din art. 2.1

- Să mențină postarea distribuită public până cel puțin pe data de 20 ianuarie 2022, în format public, pentru a putea fi identificat pe rețelele de socializare în calitate de participant și pentru a putea fi desemnat ulterior în calitate de câștigător

- Să dețină cetățenia Republicii Moldova și un buletin de identitate valabil

7.2. Participantul care a câştigat premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se obligă să primească premiul respectiv conform regulilor stabilite în prezentul Regulament sau să prezinte în mod scris refuzul de a intra în posesia premiului respectiv.

7.3. Prin intrarea în posesia premiului, câştigătorul acceptă, în mod expres, obligaţia sa de a participa în cadrul campaniilor publicitare sau oricăror altor campanii organizate de către Organizator cu referire la acest Concurs, fără a pretinde remunerare. Totodată, câştigătorul oferă Organizatorului dreptul de a utiliza numele, prenumele şi imaginea sa pentru anunţarea oficială, în mod public, a rezultatelor Concursului.

7.4. Participantul, în cazul în care se dovedește câștigător, se obligă să-i ofere dreptul Organizatorului de a procesa datele sale cu caracter personal, în scopuri publicitare și în conformitate cu politica de confidențialitate Mogo -https://www.mogo.md/politica-de-confidentialitate 

7.5. În cazul în care câştigătorul nu va accepta oricare dintre condiţiile şi/sau obligaţiile stabilite în prezentul Regulament, atunci, în mod automat, se va considera că acesta a refuzat să intre în posesia premiului. Refuzul executării oricăror condiţii şi/sau obligaţii se va face în formă scrisă.

8. Înmânarea premiilor

8.1. Premiul va fi acordat câştigătorului în cadrul oficiului companiei Mogo, situat pe adresa str. Cuza Vodă 20/A, or. Chișinău, Republica Moldova, la ziua și ora stabilită în prealabil de către părți.

8.2. Perioada de înmânare a premiului este de 27 de zile calendaristice, începând cu data publicării rezultatului Concursului la postarea de concurs de pe https://www.facebook.com/mogo.md și/sau https://www.instagram.com/mogo.md/ .

8.3. Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie sau cerere, după expirarea termenului menţionat în p. 8.2.

8.4. Participantul își va putea ridica premiul doar la prezentarea buletinului său de identitate valabil, care va certifica faptul că este cetățean al Republicii Moldova și că are vârsta egală sau mai mare de 18 ani.

8.5. Participantul câștigător va trebui să demonstreze în fața Organizatorului, în ziua ridicării premiului, faptul că are acces la pagina rețelei sale de socializare, prin intermediul căreia a și participat la concurs.

9. Drepturile şi limitarea răspunderii Organizatorului

9.1. Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie cu referire la modul de organizare a Concursului şi asupra rezultatelor Concursului.

9.2. Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie cu privire la excluderea din Concurs a anumitor Participanți din motive de fraudă sau alte consecinţe care ar putea influenţa rezultatul prezentului Concurs..

9.3. Organizatorul își rezervă dreptul să excludă de la participare persoanele care utilizează metode frauduloase, cum ar fi conturile false şi/sau care fraudează prin orice metodă posibilă rezultatele concursului, sau persoane care atacă brandul Mogo direct sau indirect prin folosirea limbajului licențios, negativist, ironic, fie în postările proprii de participare la concurs, fie în comentarii la postarea ce anunță concursul pe paginile de Facebook și Instagram ale Mogo Moldova.

9.4. Participanţii la prezentul Concurs nu au dreptul să solicite modificarea sau/şi excluderea anumitor condiţii ale prezentului Regulament.

9.5. Refuzul de a respecta oricare dintre condiţiile necesare pentru a primi premiul are drept consecinţă refuzul de a accepta premiul, indiferent de faptul dacă sunt respectate celelalte condiţii.

9.6. În cazul depistării situațiilor descrise 2.5., 7.5., 9.3., organizatorul va anula câștigătorul și va alege participantul imediat următor din lista de participanți selectați în mod aleatoriu conform art. 2.2 din prezentul Regulament.

9.7. Prezentul Concurs desfăşurat de către Organizator este considerat a fi o acţiune publicitară, efectuată din contul Organizatorului şi nu prevede careva plăţi pentru participare.

Accesați formularul de cerere