Regulamentul Campaniei publicitare „De Ziua Femeii, MOGO îți face plinul!”

Prezentul Regulament este aprobat de către organizator în vederea organizării campanie publicitare, oferind în acest mod clienților, și anume femeilor ce au contractat un împrumut în perioada promoției, premii puse la dispoziție în condițiile prevăzute mai jos.

 

1.      Notiuni

Organizator – compania OCN ”Mogo Loans” SRL, companie de leasing și creditare non-bancară.

Camapanie publicitară – are drept scop promovarea imaginii companiei Mogo și serviciile acesteia, și este organizată pentru femei care au contractat un împrumut în perioada promoției.

2.      Condiții generale

2.1.  Această campanie se desfășoară exclusiv pe canalele digitale, dar pot beneficia de premii toate persoanele (femeile) care au contractat un împrumut prin canalele web sau prin parteneri.

3.      Perioada desfășurării campaniei publicitare

3.1.  Această campanie se desfășoară în perioada 06 martie 2023 - 17 martie 2023.

4.      Premii

4.1.  Premiile vor fi oferite clienților sub formă de Carduri-Vauchere Vento în valoare de 1000 MDL. Pentru a putea beneficia de premiu, cardul-vaucher va fi prezentat de către clientul Mogo la casa de marcat din orice stație Vento.

4.2.  La momentul primirii cardului, clientul va semna actul de primire-predare și factura fiscală a cardului cu OCN ”Mogo Loans” SRL.

4.3.  Clienții nu pot solicita contravaloarea premiilor în bani. Cardul Vento presupune doar procurarea carburanților, indiferent de tipul său, în valoare de 1000  MDL, doar în stațiile Vento.

4.4.  Premiile sunt achiziționate din fondurile proprii ale Organizatorului.

5.      Obligațiile participanților la Campania publicitară

5.1.  Pentru a intra în posesia premiului, participantul trebuie să întrunească următoarele condiții:

-        Să aplice pentru un credit prin intermediul paginii web www.mogo.md, prin parteneri sau prin oficiile MOGO.

-        Să fie femeie.

-        Să aibă vârsta egală sau mai mare de 21 ani.

-        Să dețină cetățenia Republicii Moldova și un buletin de identitate valabil 

5.2.  Clientul care a câștigat premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se obligă să primească premiul respectiv conform regulilor stabilite în prezentul Regulament sau să prezinte în mod scris refuzul de a intra în posesia premiului respectiv.

6.      Înmânarea premiilor

6.1. Premiile vor fi acordate clienților în cadrul oficiilor companiei Mogo, la semnarea contractului de împrumut, în baza buletinului de identitate.

6.2. Premiile vor fi acordate clienților ce au aplicat cu o cerere pentru împrumut pana pe data de 17 martie 2023, când se finalizează aceasta campanie publicitară.

6.3. Organizatorul nu va accepta nici o pretenție după expirarea termenului menționat în p. 6.2.

7.      Drepturile Organizatorului

7.1. Organizatorul nu va accepta nici o pretenție cu referire la modul de organizare a Campaniei publicitare.

7.2. Participanții la această campanie nu au dreptul de a solicita modificări anumitor condiții ale prezentului Regulament.

7.3. Campania dată desfășurată de Organizator este considerată a fi o acțiune publicitară, efectuată din contul Organizatorului și u prevede careva plăți pentru participare.

sales