Regulamentul Campaniei “Ia un credit de Paști și achită primele trei fără restanță, si vei obține REDUCERE LA DOBÂNDĂ"

Prezentul Regulament este aprobat de către organizator în vederea organizării campanie publicitare, oferind în acest mod clienților ce au contractat un împrumut în perioada promoției, reduceri conform condițiilor prevăzute mai jos.

 

1.      Noțiuni

Organizator – OCN ”Mogo Loans” SRL, companie de leasing și creditare non-bancară.

Camapanie publicitară – are drept scop promovarea imaginii companiei Mogo și serviciile acesteia, și este organizată pentru clienții care au contractat un împrumut în perioada promoției.

 

Participant – orice persoană fizică cuprinsă între vârsta de 21 – 63 ani, cetățean al Republicii Moldova, care a îndeplinit toate cerinţele Campaniei publicitare.

 

2.      Condiții generale

Această campanie se desfășoară pe canalele digitale prin care se promoveaza OCN ”Mogo Loans” SRL. Pot beneficia de reducere la dobândă pentru a patra rată la credit (max 200 Euro) toate persoanele care au contractat un împrumut prin canalele web sau prin parteneri în perioada promoției, care au achitat fără restanță primele trei rate la credit.

 

3.      Perioada desfășurării campaniei publicitare

 Această campanie se desfășoară în perioada 01 aprilie 2023 – 31 mai 2023.

4.      Obligațiile participanților la Campania publicitară

Pentru a beneficia de reducere la dobândă în cadrul Campaniei de Paști, clientul trebuie să întrunească următoarele condiții:

-         Să contracteze un credit prin intermediul paginii web www.mogo.md, prin parteneri sau prin oficiile MOGO.

-         Să aibă vârsta cuprinsă între 21 – 63 ani.

-         Să dețină cetățenia Republicii Moldova și un buletin de identitate valabil.

-         Să achite fără restanță primele trei rate la credit.

 

5.      Acordarea Reducerilor în cadrul Campaniei publicitare

5.1. Reducerea la dobândă pentru a patra rată la credit va fi acordată clienților ce au aplicat cu o cerere pentru împrumut în perioada 01 aprilie – 31 mai 2023 și au achitat fără restanță primele 3 rate la credit.

 

5.2. Organizatorul nu va accepta nici o pretenție după expirarea termenului menționat în p.3.

 

6.      Drepturile Organizatorului

6.1. Organizatorul nu va accepta nici o pretenție cu referire la modul de organizare a Campaniei publicitare.

 

6.2. Participanții la această campanie nu au dreptul de a solicita modificări anumitor condiții ale prezentului Regulament.

 

6.3. Campania dată desfășurată de Organizator este considerată a fi o acțiune publicitară, efectuată din contul Organizatorului și nu prevede careva plăți pentru participare.

sales