Regulamentul concursului “Simplu ca un Like & Share”

Regulamentul concursului “Simplu ca un Like & Share”

Prezentul Regulament este aprobat de către Organizator în vederea organizării concursului „Simplu ca un Like & Share”, oferind în acest fel participanţilor posibilitatea de a câştiga premiul oferit în condiţiile prevăzute mai jos.

Regulamentul concursului

 

Dispoziții generale

Organizator – Primero, subdiviziune O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L., companie de leasing și creditare non-bancară.

Concurs – prezentul concurs „Simplu ca un Like & Share”,  este o acțiune promoțională deschisă, cu titlu gratuit, desfășurată în conformitate cu condițiile prezentului Regulament, ce are drept scop promovarea imaginii produsului Primero și serviciile acestuia şi este organizat pentru utilizatorii portalului facebook.com pentru un număr nedeterminat de persoane.  

Durata concursului: Începe la data de 6 decembrie 2021 și se încheie la data de 17 ianuarie 2022, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Participant – orice persoană fizică cu vârsta de 18 ani în momentul desemnării câștigătorului sau mai mare, cetățean al Republicii Moldova, care a îndeplinit toate cerinţele concursului.

Participanții la Concurs trebuie accepte toate condițiile Regulamentului (în continuare – „condiții”)

 

2. Condițiile de participare și modul de desfășurare a concursului

2.1. Pentru participarea la concurs, Participanții trebuie:

 să aprecieze cu un Like pagina Primero.md de pe rețeaua de socializare Facebook;

să aprecieze cu un Like și să distribuie public pe paginile lor personale de Facebook  postarea de concurs care, pe durata concursului va fi fixată drept postare principală a paginii și care va fi în format video. 

Paginile personale ale Participanților trebuie să fie valide, reale și deschise pentru vizualizare de către orice vizitator.

Participarea la Concurs echivalează cu acceptarea condițiilor  regulamentului.

2.2. Un singur câștigător va fi selectat pe data de 18 ianuarie 2022, aleatoriu, prin intermediul platformei random.org sau a oricărei alte platforme de desemnare aleatorie disponibilă online, dintre Participanții care au îndeplinit toate cerințele din punctul 2.1.

2.3. Câștigătorul va fi anunțat printr-o postare pe pagina de facebook - Primero.md în ziua de 18 ianuarie 2022, sau în cadrul unui Live de Facebook.

2.4. Fiecare Participant care a respectat regulile de participare în concurs, poate fi declarat câștigător și, respectiv, premiat, doar o singură dată în cadrul concursului.

2.5. Nu pot participa la concurs angajații O.C.N. “Mogo Loans” S.R.L., soțiile/soții sau rudele de gradul întâi și doi ale angajatului, partenerii sau persoanele cu funcții de răspundere a acestora cu care O.C.N. Mogo Loans SRL are relații de colaborare.

 

3. Perioada desfăşurării Concursului

3.1. Concursul se desfăşoară în perioada 6 decembrie 2021 – 17 ianuarie 2022.

 

4. Alte condiţii valabile pentru Participanţi

4.1. Pentru participare la Concurs, se interzice crearea de conturi false/anonime cu scopul de a posta repetat, pentru a mări șansele de câștig.

4.2. În caz de neexecutare a condiţiilor specificate în acest regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude Participantul din Concursul dat.

5. Premiul

5.1. Premiul în MDL a sumei de până la 10 000 (zece mii) euro va fi oferit câştigătorului Concursului pentru procurare a oricărei mașini cu prețul de până la 10 000 (zece mii) euro, după acum urmează:

Câștigătorul alege mașina dorită

Câștigătorul prezintă la subdiviziunea Primero a O.C.N. "Mogo Loans" S.R.L. Contractul de vânzare-cumpărare (CVC) semnat cu Vânzatorul pentru mașina aleasă.

Subdiviziunea Primero a O.C.N. "Mogo Loans" S.R.L. transferă pe contul bancar curent al Câștigătorului valoarea de procurare a mașinii conform CVC prezentat de Câștigător, dar nu mai mult de valoarea în MDL a 10 000 (zece mii) eur, conform cursului BNM din ziua desemnării Câștigătorului.

Plata va fi efectuată timp de 27 de zile calendaristice de la data prezentării Câștigătorului la subdiviziunea Primero a O.C.N. "Mogo Loans" S.R.L. cu CVC semnat.

Câștigătorul înmatriculează mașina pe numele său și prezintă la subdiviziunea Primero a O.C.N. “Mogo Loans” S.R.L. dovada înmatriculării timp de 10 zile de la data transferului.

Dacă valoarea mașinii alese este mai mare de echivalentul î n MDL a 10 000 (zece mii) eur la cursul BNM din data desemnarii câștigătorului, Primero va oferi posibilitatea procurării mașinii, cu condiția că Câștigătorul achită diferența de preț, sau ia un credit Primero, în cazul în care își dorește acest lucru și se dovedește a fi eligibil pentru finanțare auto.

5.2 Mașina poate fi atât nouă, cât și la mâna a doua și poate fi procurată atât de la persoane fizice, cât și de la persoane juridice, în funcție de alegerea câștigătorului.

5.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba unilateral condițiile în cadrul prezentului Concurs, prin introducerea modificărilor corespunzătoare în prezentul Regulament, în perioada desfăşurării Concursului, cu condiția că face un anunț oficial pe pagina de Facebook a produsului Primero și în prezentul regulament. Organizatorul, însă, nu poate schimba valoarea premiului, care este de până la 10 000 (zece mii) euro net, sau echivalentul acestei sume în lei moldovenești, conform cursului oficial al BNM din ziua desemnării câștigătorului.

5.4 Mașina pe care o alege câștigătorul poate fi de orice marcă la alegere, însă suma pe care o oferă subdiviziunea Primero a O.C.N. “Mogo Loans” S.R.L nu poate depăși 10 000 (zece mii) euro net. Premiul va fi oferit în bani prin transfer pe cont bancar doar pentru procurarea mașinii pe care câștigătorul o dorește, în funcție de condițiile menționate în punctele 5.1 și 5.2, 5.3, 5.4, respectiv 5.5 ale prezentului Regulament.

5.5 Impozitul la sursa de plată conform legislației în vigoare a RM la data desemnării Câștigătorului este suportat și achitat de către Organizator.

5.6 Organizatorul se obligă să asiste în întregime procesul de cumpărare a automobilului pe care câștigătorul concursului îl va alege, conform punctelor indicate mai sus. Totodată, Organizatorul se obligă să evalueze automobilul ales de câștigător, astfel încât Câștigătorul premiului să intre în posesia unui automobil calitativ, or să fie conștient de riscurile pe care și le asumă, dacă alege o mașină cu defecte tehnice. 

 

6. Exprimarea acordului pentru participare în cadrul Concursului şi acceptarea condiţiilor de participare

6.1. Participarea la prezentul Concurs semnifică acceptarea prezentului Regulament şi acordarea, Organizatorului, a dreptului de procesare a datelor personale în cadrul prezentului Concurs.

6.2. Participarea utilizatorilor rețelei sociale Facebook, în cadrul acestui Concurs, prezumă în mod tacit, informarea acestuia despre toate regulile de desfăşurare a Concursului, anunţate în mod public de către Organizator, pe site-ul oficial - primero.md și în postările efectuate cu scopul anunțării și promovării prezentului concurs. 

 

7. Obligaţiile câştigătorului

7.1. Pentru a obţine premiul, câştigătorul trebuie să întrunească următoarele condiţii:

– Să fie utilizator al rețelei sociale www.facebook.com 

– Să aibă vârsta de 18 ani sau mai mult

– Să dețină un cont activ în una dintre băncile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova

– Să dea Like paginii Primero.md pe Facebook, anume pe rețeaua în care decide să participe în concurs, să dea Like postării principale de concurs, ce va fi menținută pe tot parcursul desfășurării concursului în partea de sus a paginii, drept postare principală. Să dea Share public și vizibil pentru toți utilizatorii rețelei sociale Facebook, postării principale de concurs.

– Să mențină postarea publică pe pagina sa personală de Facebook până cel puțin pe data de 18 ianuarie 2022, în format public, pentru a putea fi identificat pe rețelele de socializare în calitate de participant și pentru a putea fi ulterior, în cazul în care norocul îi surâde, desemnat în calitate de câștigător

– Să dețină un buletin de identitate al Republicii Moldova, valabil

7.2. Participantul care a câştigat premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se obligă să primească premiul respectiv conform regulilor stabilite în prezentul Regulament, sau să prezinte în mod scris refuzul de a intra în posesia premiului respectiv.

7.3. Prin intrarea în posesia premiului, câştigătorul acceptă, în mod expres, obligaţia sa de a participa în cadrul campaniilor publicitare sau oricare alte campanii organizate de către Organizator cu referire la acest Concurs, fără a pretinde remunerare. Totodată, câştigătorul oferă Organizatorului dreptul de a utiliza numele, prenumele şi imaginea sa pentru anunţarea oficială, în mod public, a rezultatelor Concursului.

7.4. Participantul, în cazul în care se se dovedește câștigător, se obligă să-i ofere dreptul, Organizatorului, de a procesa datele sale cu caracter personal, în scopuri publicitare și în conformitate cu politica de confidențialitate Primero –  https://www.primero.md/politica-de-confidentialitate

7.5. În cazul în care câştigătorul nu va accepta oricare dintre condiţiile şi/sau obligaţiile stabilite în prezentul Regulament, atunci, în mod automat, se va considera că acesta a refuzat de a intra în posesia premiului. Refuzul executării oricăror condiţii şi/sau obligaţii se va face în formă scrisă.

 

8. Înmânarea premiilor

8.1. Premiul va fi acordat câştigătorului în cadrul oficiului companiei Primero, de la adresa: str. Cuza Vodă 20/A, or. Chișinău, Republica Moldova, la ziua și ora stabilită în prealabil de către părți.

8.2. Perioada de înmânare a premiului este de 27 zile calendaristice, începând cu data publicării rezultatului Concursului pe https://www.facebook.com/primeromoldova

8.3. Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie sau cerere, după expirarea termenului menţionat în punctul 8.2 al prezentului regulament. Prin urmare, câștigătorul va trebui să iasă la contact în perioada de 27 de zile calendaristice și să bată contractul de vânzare-cumpărare prin intermediul subdiviziunii Primero a O.C.N. MOGO LOANS SRL, la fel, în aceeași perioadă.

8.4. Participantul își va putea ridica premiul doar la prezentarea buletinului său de identitate, care va certifica faptul că este cetățean al Republicii Moldova, că are 18+ 

8.5. Participantul câștigător va trebui să demonstreze în fața Organizatorului, în ziua ridicării premiului, faptul că are acces la pagina rețelei sale de socializare, prin intermediul căreia a și participat la concurs.

 

9. Drepturile şi limitarea răspunderii Organizatorului

9.1. Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie cu referire la modul de organizare a Concursului şi asupra rezultatelor Concursului.

9.2. Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie cu privire la excluderea din Concurs a anumitor Participanți din motive de fraudă sau alte consecinţe care ar putea influenţa rezultatul prezentului Concurs.

9.3. Organizatorul își rezervă dreptul să excludă de la participare persoanele care utilizează metode frauduloase, cum ar fi cont fals, plagiere a altor conturi, etc. şi/sau care fraudează prin orice metodă posibilă rezultatele concursului, sau persoane care atacă subdiviziunea Primero direct sau indirect prin folosirea limbajului licențios, negativist, ironic, fie în postările proprii de participare la concurs, fie în comentarii la postarea ce anunță concursul pe pagina de Facebook Primero Moldova.

9.4. Participanţii la prezentul Concurs nu au dreptul să solicite modificarea sau/şi excluderea nici unei condiţii ale prezentului Regulament.

9.5. Refuzul de a respecta oricare dintre condiţiile necesare pentru a primi premiul, are drept consecinţă refuzul de a înmâna premiul, indiferent de faptul dacă sunt respectate celelalte condiţii.

9.6. În cazul depistării situațiilor descrise în punctele 2.5., 4.2., 7.5., 9.3., organizatorul va anula câștigătorul și va alege participantul imediat următor din lista de participanți selectați în mod aleatoriu conform art. 2.2 din prezentul Regulament.

9.7. Prezentul Concurs desfăşurat de către Organizator este considerată o acţiune publicitară, efectuată din contul Organizatorului şi nu prevede careva plăţi pentru participare.

Accesați formularul de cerere